Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webshop (loveydreams.com) bij LoveyDreams plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met deze voorwaarden. LoveyDreams raad je aan deze voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

1. Gegevens LoveyDreams

1.1 LoveyDreams is een vennootschap onder firma (VOF) gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van LoveyDreams staan hieronder vermeld: 

LoveyDreams
Suze Robertsonstraat 1
7556 JR Hengelo, Nederland

Telefoon: +31636475838
E-mail: info@loveydreams.com

KVK-nummer: 82826366
BTW: 

2. Overeenkomst en het aanbod

2.1 Een overeenkomst voortkomend uit een aanbieding die een duidelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, verplicht LoveyDreams niet. Neem contact op met LoveyDreams wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

2.2 Wanneer je een artikel koop via de webshop van LoveyDreams ga je een overeenkomst aan met LoveyDreams. De overeenkomst is gesloten op het moment dat LoveyDreams een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

3. Gegevens klant

3.1 Om goed aan de overeenkomst te voldoen is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft zoals is aangegeven in de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van LoveyDreams vind je onder artikel 1.1 van deze Voorwaarden.

3.2 De door jou verstrekte gegevens worden door LoveyDreams alleen gebruikt op de wijze als is aangegeven in het privacy statement, dat je kunt vinden op de website van LoveyDreams.

4. Bestelling en levering

4.1 LoveyDreams doet haar best om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te leveren. Mocht de betreffende bestelling uiteindelijk niet meer leverbaar zijn, zal LoveyDreams jou informeren en het bedrag van het niet leverbare product retourneren op het aangegeven rekeningnummer.

4.2 Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres.

4.3 LoveyDreams zorgt er altijd voor dat de producten juist en compleet worden verzonden. Mocht je uiteindelijk beschadigde of niet complete producten ontvangen, neem dan contact op met LoveyDreams.

4.4 De bestelde producten zijn pas eigendom van jou als de volledige betaling is ontvangen door LoveyDreams.

5. Betaling en verkoopprijs

5.1 Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webshop van LoveyDreams aangegeven wijzen.

5.2 De weergegeven prijs in de webshop op het moment van bestellen is een totaalprijs inclusief BTW en indien van toepassing de verzendkosten.

6. Kwaliteit en weergave

6.1 De producten van LoveyDreams voldoen aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er wel op gewezen dat deze producten niet de optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak hebben.

6.2 De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de hoeveelheid van gebruik en de verzorging van het product. De producten van LoveyDreams zijn gemaakt van de opgegeven materialen die bij het product op de website zijn vermeld. Voor het behouden van de kwaliteit en het maximale levensduur is het van belang dat je de aangegeven wasvoorschriften opvolgt.

6.3 LoveyDreams doet haar best om haar producten zo goed en compleet mogelijk weer te geven op de website. Het kan zijn dat de aangeboden producten niet overeenkomen met het geleverde product en de weergegeven afbeelding op de website, zoals kleurverschillen.

7. Retournering

7.1 Je hebt het recht om het product zonder opgeven van reden te retourneren binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft het bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van ons retourformulier om je product te retourneren. Ook zou je per e-mail of post kunnen aangeven het product te willen retourneren. Let op! Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden!

7.2 Wanneer je ervoor kiest een product te retourneren, dan ben je verplicht om dit product zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van LoveyDreams zoals vermeld op de website van LoveyDreams. De directe kosten van retourverzending van het product aan LoveyDreams komen voor eigen rekening van de klant.

7.3 Ingeval van retournering zoals in artikel 7.1 stort LoveyDreams het betaalde bedrag voor het betreffende product inclusief eventueel betaalde verzendkosten terug op het aangegeven rekeningnummer. Met de voorwaarde dat het product binnen 14 dagen is ontvangen of als je kunt aantonen dat het product retour is gestuurd.

7.4 Wanneer je het product retour hebt gezonden en je voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door LoveyDreams gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal LoveyDreams de eventuele meerkosten daarvan niet terugbetalen.

7.5 Wanneer een product door jouw schuld is beschadigd, de labels zijn verwijderd, gewassen, een product niet compleet is of een product andere gebruissporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan, dan ben je door LoveyDreams aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. LoveyDreams zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou terug te storten bedrag.

7.6 Het recht van retournering zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken om te kijken of je het product wil hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Gebruik van het product zoals het dragen of gebruiken van het product in openbare ruimte of ander daadwekelijk gebruik is van invloed op jouw retourrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

8. Klachtenregeling

8.1 Bij klachten dien je contact op te nemen met LoveyDreams. De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvang je binnen 14 een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een antwoord kan verwachten.  

8.2 Als de klacht gegrond wordt bevonden, zullen we het product kostenloos vervangen of repareren. 

9. Geschillen

9.1 Op overeenkomsten tussen LoveyDreams en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland.

9.2 Het weens Koopverdrag is niet van toepassing.

10. Veiligheid

10.1 Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften goed door.

10.2 LoveyDreams kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken m.b.t. het gebruik van onze producten. Als ouder/ verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Laat je kind nooit alleen met onze producten. Gebruik is geheel op eigen risico.

10.3 Geef de veiligheidsvoorschriften door aan familie, kennissen, vrienden en aan adressen waar jij je kind achterlaat zoals kinderopvang, peuterschool of gastouder

10.4 Zodra u akkoord gaat met de algemene voorwaarden wordt er bevestigd dat er kennis is genomen van deze voorschriften.